• 0370-6158343 / 0370-6643740
 • smansa_jgt@yahoo.co.id
logo-jonggat

 

 

BENTUK DAN ARTI LAMBANG

 • I. Lambang SMA Negeri 1 Jonggat terdiri daripada :
  • Bentuk utama logo adalah berupa perisai
  • Setangkai Padi dan Kapas
  • Pita Bendera Merah Putih
  • Sebuah Buku dan Pena
  • Sebuah Bintang
  • Sekeliling logo ada tulisan SMA NEGERI 1 JONGGAT dan LOMBOK TENGAH

II. Makna dan arti lambang SMA Negeri 1 Jonggat adalah sebagai berikut :
• Bentuk utama logo adalah perisai
Artinya adalah lambang kepeloporan SMA Negeri 1 Jonggat dengan program-program yang bersifat inovatif.
• Bentuk utama berupa perisai dibingkai oleh tekstur Masjid
Maknanya adalah religiusitas, pembentukan karakter peserta didik dengan nilai-nilai Agama untuk mencetak kader bangsa yang memiliki kecerdasan spiritual.
• Gambar Buku
Artinya adalah belajar tak kenal akhir dan buku merupakan sumber Ilmu Pengetahuan
• Gambar Pena
Artinya adalah Civitas SMA Negeri 1 Jonggat senantiasa haus akan ilmu pengetahuan
• Gamabar Padi dan Kapas
Mempunyai arti sandang / pangan (kemakmuran)
• Gambar Bintang
Mempunyai arti Berketuhanan Yang Maha Esa (Tauhid)

III. Makna dan arti warna yang terdapat pada lambang SMA Negeri 1 Jonggat adalah sebagai berikut :

1. Warna Biru Muda : Melambangkan konsistensi atau sikap istiqomah
2. Warna Putih : Melambangkan kesucian dan ketulusan dalam menuntut Ilmu
3. Warna Kuning Emas : Melembangkan jiwa luhur, bijaksana dan cendikia
4. Warna Hijau : Melambangkan Keimanan, kemakmuran serta harapan dan pandangan maju
5. Warna Merah : Melambangkan gairah dan semangat
6. Warna Hitam : Melambangkan Ilmu Pengetahuan

Loading